DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8967

Title: Hledání nových forem prezentace klasické hudby
Author: Špaňárová, Kateřina
Subtitle: New strategies of classical music presentation
Keywords: hudba
Keywords: hudební management
Keywords: prezentace
Keywords: vážná hudba
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 7-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8967
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 3958
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_final11.pdf497.8 kBthesis
2_Posudek VP - K. Spanarova.pdf378.85 kBadvisorReview
3_Spanarova - oponentsky posudek.pdf257.98 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague