DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9050

Title: Současná podoba výuky harmonie na středoškolském stupni.
Author: Andělová, Aneta
Subtitle: The current form of teaching harmony at the secondary level
Keywords: hudba
Keywords: hudební harmonie
Keywords: hudební pedagogika
Keywords: hudební teorie
Keywords: pedagogická metodologie
Keywords: srovnávací analýzy
Advisor: TICHÝ, Vladimír
Referee: KVĚCH, Otomar
Date of defence: 1-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9050
Academic program and line: Hudební umění/Hudební teorie
Signature in the AMU library: H_P 3983
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Andelova - Bakalarska prace 2016.pdf857.97 kBthesis
2_160521 Posudek vedouciho Aneta Andelova bc.pdf99.93 kBadvisorReview
3_Andelova_oponentsky_posudek.pdf451.75 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague