DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9745

Title: Řeč filmových snů
Author: Hasalík, Petr
Subtitle: The Language of Filmic Dreams
Keywords: filmová řeč
Keywords: snové sekvence
Keywords: filmová teorie
Keywords: dějiny filmu
Keywords: sny
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: filmový střih
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: DAŇHEL, Jan
Referee: DOLENSKÝ, Martin
Date of defence: 8-Jun-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9745
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03996
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Hasalik_bakalarska prace_Rec filmovych snu.pdf1.82 MBthesis
2_Danhel_Hasalik2.pdf501.39 kBadvisorReview
3_Dolensky_Hasalik.pdf630.16 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague