DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra bicích nástrojů / Department of Percussion Instruments  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9853

Title: Evropská specifika umění hry na bicí nástroje: Základy přirozené hry
Author: Zhdanovich, Anton
Subtitle: European specifics of the art of percussion instruments: Basics of natural playing
Keywords: hudba
Keywords: bicí nástroje
Keywords: hra na bicí nástroje
Keywords: hudební pedagogika
Keywords: Evropa
Advisor: MIKOLÁŠEK, Daniel
Referee: Holub, Petr
Date of defence: 1-Jun-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9853
Academic program and line: Hudební umění/Bicí nástroje
Signature in the AMU library: H_P 4201
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_A.Zdanovic - Evropska specifika umeni hry na bici nastroje Zaklady prirozene hry (2017).pdf2.02 MBthesis
2_Anton Zhdanovich - Evropska specifika - posudek vedouciho.pdf220.86 kBadvisorReview
3_Zhdanovich pos prace Holub.pdf1.1 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague