DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9859

Title: Srovnání českých a německých varhanních škol
Author: Dvořáková, Ludmila
Subtitle: Comparison of Czech and German Organ Schools
Keywords: hudba
Keywords: srovnávací analýzy
Keywords: srovnávací metody
Keywords: varhany
Keywords: varhanní školy
Keywords: Česko
Keywords: Německo
Advisor: ČERNÝ, Pavel
Referee: HORA, Jan
Date of defence: 5-Jun-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9859
Academic program and line: Hudební umění/Varhany
Signature in the AMU library: H_P 4200
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace.pdf10.16 MBthesis
2_Posudek skolitele Dvorakova DP.pdf93.58 kBadvisorReview
3_Posudek Dvorakova Mgr prace.pdf86.06 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague