DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10261

Title: Pojetí výuky tanečních/pohybových metod u nás 1930-1989: učební texty a jejich autorky
Author: Rauschová, Anna
Subtitle: Teaching dance and movement in 1930-1989
Keywords: výrazový tanec
Keywords: rytmická výchova
Keywords: taneční gymnastika
Keywords: učebnice
Advisor: GREMLICOVÁ, Dorota
Referee: NĚMEČKOVÁ, Elvíra
Date of defence: 13-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10261
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Signature in the AMU library: H_P 4254
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_@Rauschova-diplomova prace.pdf505.49 kBthesis
2_Rauschova.pdf50.28 kBrefereeReview
3_Rauschova.pdf78.57 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague