DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10360

Title: Fyzická bajka
Author: Machová, Helena
Subtitle: Physical Fable
Keywords: maska
Keywords: herec
Keywords: folklór
Keywords: mimesis
Keywords: rituál
Advisor: VLASÁK, Jonáš
Referee: SOPROVÁ, Jana
Date of defence: 4-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10360
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4243
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Fyzicka bajka.pdf156.02 kBthesis
2_180521 VLASAK-MACHOVA posudek vedouciho.pdf76.29 kBadvisorReview
3_HAMU Posudek-Machova.pdf99.36 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague