DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10390

Title: Improvizace
Author: Pliska, Šimon
Subtitle: Improvisation
Keywords: improvizace
Keywords: divadelní sporty
Keywords: commedia dell''arte
Advisor: ZBROŽEK, Martin
Referee: HALAŠ, Adam
Date of defence: 4-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10390
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4244
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace Pliska Tisk.pdf218.87 kBthesis
2_180530 ZBROZEK-PLISKA posudek diplomka.pdf64.4 kBadvisorReview
3_posudek-oponent-Simon Pliska.pdf87.26 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague