DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/12807

Title: Dokument s.r.o.
Author: Rychlíková, Apolena
Subtitle: Documentary film, s.r.o.
Keywords: dokumentární film
Keywords: filmová produkce
Keywords: financování filmu
Keywords: filmový průmysl
Advisor: KUBICA, Petr
Referee: RŮŽIČKOVÁ, Alice
Date of defence: 11-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/12807
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04361
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Rychlikova_diplomova prace.pdf514.55 kBthesis
2_Ruzickova posudek AR.pdf1.47 MBrefereeReview
3_Kubica posudek AR.pdf1.86 MBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague