DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13193

Title: Přemýšlení v/o divadle
Author: Večeřa, Jan
Subtitle: Přemýšlení v/o divadle
Keywords: herectví
Keywords: autenticita (filozofie)
Keywords: kreativita
Keywords: intimita
Keywords: interpretace uměleckého díla
Advisor: HANČIL, Jan
Referee: POTUŽÁKOVÁ, Markéta
Date of defence: 26-Sep-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13193
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3241
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova_ prace_Vecera.pdf996.8 kBthesis
2_pos.Potuzakova- Vecera.pdf185.05 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho Vecera_Premysleni vo divadle.pdf52.77 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague