DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13499

Title: Habilitační řízení MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
Author: Kahánek, Ivo
Referee: Krajný, Boris
Referee: Jiranský, Jan
Referee: Michel, Lukáš
Date of defence: 7-Nov-2019
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. d)
URI: http://hdl.handle.net/10318/13499
Academic program and line: Hudební umění - klavír
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Přehled_pedagogické_a_umělecké_činnosti.pdfPřehled pedagogické a umělecké činnosti1.91 MBPřehled pedagogické a umělecké činnosti
Kahánek_posudek_Jiraský.pdfOponentský posudek471.77 kBrefereeReview
Kahánek_posudek_Krajný.pdfOponentský posudek36.12 kBrefereeReview
Kahánek_posudek_Michel.pdfOponentský posudek52.34 kBrefereeReview
Zápis z UR HAMU_07.11.2019.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR592.46 kBZápis z průběhu obhajoby
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague