DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13525

Title: Téma odlišnosti při práci s dětmi předškolního věku
Author: Houšková, Petra
Subtitle: SUBJECT OF DISTINCTION AT WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN
Keywords: předškolní období z hlediska vývojové psychologie
Keywords: téma odlišnosti
Keywords: dramatická výchova
Keywords: děti předškolního věku
Keywords: Mrázková, Daisy, 1923-2016
Advisor: FERKLOVÁ, Alžběta
Referee: MACHKOVÁ, Eva
Date of defence: 18-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13525
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3540
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace_DAMU_Houskova.pdf2.06 MBthesis
2_posudek Ferklova Petra Houskova.pdf142.9 kBadvisorReview
3_Petra Houskova.pdf196.33 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague