DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13616

Title: Habilitační řízení MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
Author: Venyš, Irvin
Referee: Bartoň, Hanuš
Referee: Soukalová - Váchová, Kateřina
Referee: Brabec, Jan
Date of defence: 13-Feb-2020
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. d)
URI: http://hdl.handle.net/10318/13616
Academic program and line: Hudební umění - klarinet
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Přehled_pedagogicko_umělecké_činnosti.pdfPřehled umělecké a pedagogické činnosti310.71 kBPřehled pedagogické a umělecké činnosti
Umělecko_pedagogická_reflexe_Venyš.pdfUmělecká reflexe860.15 kBUmělecká reflexe
Venyš_ posudek_Bartoň.pdfOponentský posudek387.5 kBrefereeReview
Venyš_posudek_Brabec.pdfOponentský posudek84.95 kBrefereeReview
Venyš_posudek_Soukalová.pdfOponentský posudek85.21 kBrefereeReview
Zápis z UR HAMU_13.02.2020.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR94.55 kBZápis z průběhu obhajoby
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague