DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Habilitační práce >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13616

Title: Habilitační řízení MgA. Irvin Venyš, Ph.D.
Author: Venyš, Irvin
Referee: Bartoň, Hanuš
Referee: Soukalová - Váchová, Kateřina
Referee: Brabec, Jan
Date of defence: 13-Feb-2020
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. d)
URI: http://hdl.handle.net/10318/13616
Academic program and line: Hudební umění - klarinet
Appears in Collections:HAMU Habilitační práce

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Přehled_pedagogicko_umělecké_činnosti.pdfPřehled umělecké a pedagogické činnosti310.71 kBPřehled pedagogické a umělecké činnostiView/Open
Umělecko_pedagogická_reflexe_Venyš.pdfUmělecká reflexe860.15 kBUmělecká reflexeView/Open
Venyš_ posudek_Bartoň.pdfOponentský posudek387.5 kBrefereeReviewView/Open
Venyš_posudek_Brabec.pdfOponentský posudek84.95 kBrefereeReviewView/Open
Venyš_posudek_Soukalová.pdfOponentský posudek85.21 kBrefereeReviewView/Open
Zápis z UR HAMU_13.02.2020.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR94.55 kBZápis z průběhu obhajobyView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague