DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13932

Title: Fenomén osobní spirituality interpreta ve vztahu k jeho výkonu a sebeprezentaci
Author: Nováčková, Magdalena
Subtitle: The phenomenon of personal spirituality of a music performer in relation to his performance and self-presentation
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: tvůrčí proces
Keywords: spiritualita
Advisor: DANĚK, Petr
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 26-Jun-2020
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13932
Academic program and line: Hudebního umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4540
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Disertacni prace_Magdalena Novackova.pdf8.52 MBthesis
2_Posudek oponent_Ph.D._Novackova_ArtD.Haskova.pdf416.79 kBrefereeReview
3_NovackovaOponentsky posudek.pdf533.25 kBrefereeReview
4_Posudek skolitele_Ph.D._Novackova_prof.Danek.pdf533.66 kBadvisorReview
5_Posudek oponent_Ph.D._Novackova_prof.Havlik.pdf519.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague