DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14549

Title: Česká violová literatura 18. století
Author: Malíková, Pavlína
Subtitle: Czech viola repertoire from the 18th century
Keywords: viola
Keywords: hudba pro violu
Keywords: baroko
Keywords: klasicismus
Keywords: Česko
Keywords: 17.-18. století
Advisor: PĚRUŠKA, Jan
Referee: UNTERMŰLLER, Karel
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14549
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Signature in the AMU library: H_P 4588
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Pavlina Malikova BcA - Ceska violova literatura 18. stoleti.pdf455.63 kBthesis
2_Pavlina Malikova prace.pdf25.9 kBrefereeReview
3_Hodnoceni Pavliny Malikove.pdf974.42 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague