DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14575

Title: Klaunky, humor a gender
Author: Jörgler, Stefanie
Subtitle: Female clowns, humour a gender
Keywords: klaun
Keywords: gender
Keywords: klauni v nemocnici
Advisor: SOPROVÁ, Jana
Referee: ZBROŽEK, Martin
Date of defence: 14-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14575
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 5479
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BAK_JORGLER_FINAL.pdf7.45 MBthesis
2_posudek Zbrozek.pdf86.46 kBrefereeReview
3_Stefanie Jorgler_posudek_skolitele.pdf88.17 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague