DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14647

Title: Hudební režie historicky poučené interpretace na autentickém nástroji
Author: Jedličková, Sarah
Subtitle: The Recording Direction of a Historically Informed Performance on an Authentic Instrument
Keywords: hudba
Keywords: historický hudební nástroj
Keywords: hudební interpretace
Keywords: hudební režie
Keywords: Beethoven, Ludwig van, 1770-1827
Advisor: STEJSKALOVÁ, Sylva
Referee: GEMROT, Jiří
Date of defence: 2-Jul-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14647
Academic program and line: Hudební umění/Hudební režie
Signature in the AMU library: H_P 4635
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace_2020_Sarah_Jedlickova.pdf642.16 kBthesis
2_Posudek vedouci prace - textova cast.pdf56.08 kBadvisorReview
3_PTDC1882.pdf410.97 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague