DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Habilitační práce a řízení ke jmenování profesorem >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14675

Title: Habilitační řízení MgA. et Mgr. Ivany Sobkové
Author: Sobková, Ivana
Referee: Machková, Eva
Referee: Konývková, Irena
Referee: Jirsová, Zuzana
Date of defence: 18-Feb-2021
Qualifying type: Habilitační práce
Qualifying type: dle písmene §72 odst. 3 písm. a)
URI: http://hdl.handle.net/10318/14675
Academic program and line: Dramatická umění
Appears in Collections:DAMU Habilitační práce a řízení ke jmenování profesorem

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Sobkova_posudek-Jirsova.pdfOponentský posudek309.79 kBAdobe PDFView/Open
Sobkova_posudek-Konyvkova.pdfOponentský posudek160.33 kBAdobe PDFView/Open
Sobkova_posudek-Machkova.pdfOponentský posudek115.47 kBAdobe PDFView/Open
Sobkova_Habilitacni prace.pdfHabilitační práce1.48 MBAdobe PDFView/Open
Sobkova_pedagogicka praxe.pdfPřehled pedagogické činnosti512.08 kBAdobe PDFView/Open
Sobkova_umelecke prace.pdfPřehled uměleckých děl1.66 MBAdobe PDFView/Open
Sobkova_Stanovisko habilitacni komise.pdfStanovisko habilitační komise1.48 MBAdobe PDFView/Open
UR-zapis ze zasedani_2021-02-18.pdfZápis z průběhu obhajoby na jednání UR488.02 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague