DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14768

Title: Adaptace Marguerite Duras
Author: Neničková, Hana
Subtitle: Movies Based on Marguerite Duras's Books
Keywords: filmové adaptace literárních děl
Keywords: francouzská kinematografie
Keywords: americká kinematografie
Keywords: ženy ve filmu
Keywords: naratologie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: francouzské spisovatelky
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Duras, Marguerite, 1914-1996
Keywords: Annaud, Jean-Jacques, 1943-
Keywords: Dassin, Jules, 1911-2008
Advisor: MRAVCOVÁ, Marie
Referee: VAJCHR, Marek
Date of defence: 2-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14768
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04616
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Nenickova_bakalarska_prace.pdf482.09 kBthesis
2_NENICKOVA_TP_VED_Mravcova.pdf231.07 kBadvisorReview
3_NENICKOVA_TP_OPO_Vajchr.pdf152.45 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague