DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14769

Title: Strachem k přenesení
Author: Karásek, Jan Jindřich
Subtitle: Towards transgression through fear
Keywords: americká kinematografie
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: filmové žánry
Keywords: filmový horor
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Aster, Ari, 1986-
Advisor: DOMINKOVÁ, Petra
Referee: MRAVCOVÁ, Marie
Date of defence: 2-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14769
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04624
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Karasek Jan Jindrich_TP.pdf1.73 MBthesis
2_posudek_Jan Jindrich Karasek_Petra Dominkova.pdf102.61 kBadvisorReview
3_KARASEK_TP_OPO_Mravcova.pdf243.46 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague