DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14775

Title: Vzdělávání, umělecká praxe a nadřazenost
Author: Saleh, Hannah
Subtitle: Education, artistic practice and superiority
Keywords: vzdělávání
Keywords: umění
Keywords: byrokracie
Keywords: kulturní kapitál
Keywords: vzdělanostní nerovnosti
Advisor: MALEČKOVÁ, Dita
Referee: JANOŠČÍK, Václav
Date of defence: 4-Feb-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14775
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Signature in the AMU library: F_KP 04641
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_HANNAH SALEH BC PRACE 2 2021.pdf205 kBthesisView/Open
2_Posudek_vedouciho_Hannah_Saleh.pdf240.81 kBadvisorReviewView/Open
3_Saleh_A1_oponent.pdf96.74 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague