DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14906

Title: Hlas, řeč: nepostradatelný nástroj pedagoga
Author: Hanousková, Kateřina
Subtitle: Voice and speech: irreplaceable tools for pedagogue
Keywords: hlas
Keywords: řeč
Keywords: pedagogická činnost
Keywords: dechová cvičení
Advisor: JANEČEK, Václav
Referee: Roth Elblová, Markéta
Date of defence: 29-Jun-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14906
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Signature in the AMU library: H_P 4714
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Hlas_a_rec_nepostradatelne_nastroje_pedagoga.pdf780.03 kBthesis
2_Hanouskova-posudek vedouciho prace.pdf63.3 kBadvisorReview
3_Posudek oponenta new.pdf92.95 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague