DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14909

Title: Kreativita a její začlenění do výuky techniky klasického tance
Author: Mládek, Zdeněk
Subtitle: Creativity and its integration into the teaching of classical dance technique
Keywords: tanec
Keywords: klasický tanec
Keywords: kreativita
Keywords: taneční pedagogika
Advisor: KŘENKOVÁ, Mahulena
Referee: JANEČEK, Václav
Date of defence: 29-Jun-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14909
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Signature in the AMU library: H_P 4713
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Mgr. prace Mladek FULL VERSION.pdf2.5 MBthesis
2_Posudek vedouciho - Kreativita Z Mladek.pdf95.62 kBadvisorReview
3_Mladek-oponentsky posudek.pdf91.33 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague