DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15028

Title: Specifika výroby a vysílání pořadů pro děti a mládež, včetně jejich dopadů na rozpočet a plánování výroby se zaměřením na programový okruh ČT :D
Author: Žďárská, Kristýna
Subtitle: Specifics of Production and Broadcasting TV Shows for Children and Youth, their Impact on the Budget and Production Planning with a Focus on the Programme Area of ČT :D.
Keywords: televizní diváci
Keywords: televizní vysílání pro děti a mládež
Keywords: televizní tvorba
Keywords: financování televizní výroby
Keywords: Česko
Keywords: Česká televize
Advisor: MYSLÍK, Václav
Referee: PRŮŠA, Viktor
Date of defence: 14-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15028
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04711
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_FAMU_BP_Zdarska_2021.pdf3.65 MBthesis
2_KP_bkl prace Zdarska_ved prace_Myslik_podpis.pdf1.28 MBadvisorReview
3_KP_bkl praceK. Zdarska_Oponent_V. Prusa.pdf1.19 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague