DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15222

Title: Tvorba novocirkusové inscenace se skupinou dětí staršího školního věku
Author: Hejdová, Tereza
Subtitle: Creation of new circus performance with older school-age children
Keywords: cirkusová pedagogika
Keywords: novocirkusová inscenace
Keywords: skupinová tvorba
Keywords: cirkus
Keywords: nový cirkus
Keywords: dramatická výchova
Keywords: děti školního věku
Advisor: LÖSSL, Jiří
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 2-Jun-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15222
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3698
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bc prace - Hejdova, final.pdf3.79 MBthesis
2_VSKP Hejdova-posudek vedouciho-Lossl.pdf1.13 MBadvisorReview
3_BP 2021 oponent Tereza Hejdova.pdf169.26 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague