DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16582

Title: Masová fotografie, vizuální znečištění a krize antropocénu
Author: Cevallos, Juan David
Subtitle: Mass Photography, Visual Pollution and the Anthropocene Crisis
Keywords: digitální fotografie
Keywords: internet
Keywords: data
Keywords: vizuální komunikace
Advisor: ŠIMŮNEK, Michal
Referee: STEJSKALOVÁ, Tereza
Date of defence: 9-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16582
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04831
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Masova fotografie, vizualni znecisteni a krize antropocenu.pdf654.72 kBthesis
2_posudek_Juan Cevallos .pdf108.48 kBadvisorReview
3_Stejskalova posudek CZ.pdf33.93 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague