DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16589

Title: Rozhlasové vysílání v době multimediálních prostředků
Author: Zamouřilová, Eliška
Subtitle: Radio broadcasting in the age of multimedia
Keywords: rozhlas
Keywords: multimediální prostředky
Advisor: ŠULC, Marek
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 9-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16589
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4825
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace_Zamourilova_final.pdf2.28 MBthesis
2_Zamourilova Posudek vedouciho magistrske prace.pdf104.78 kBadvisorReview
3_Zamourilova, Posudek oponenta na magisterskou praci.pdf550.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague