DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16589

Title: Rozhlasové vysílání v době multimediálních prostředků
Author: Zamouřilová, Eliška
Subtitle: Radio broadcasting in the age of multimedia
Keywords: rozhlas
Keywords: multimediální prostředky
Advisor: ŠULC, Marek
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 9-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16589
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4825
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace_Zamourilova_final.pdf2.28 MBthesisView/Open
2_Zamourilova Posudek vedouciho magistrske prace.pdf104.78 kBadvisorReviewView/Open
3_Zamourilova, Posudek oponenta na magisterskou praci.pdf550.99 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague