DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení zvukové tvorby / Sound production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses (171) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17999

Title: Amp modelling - současné možnosti nahrávání elektrické kytary
Author: Keller, Šimon
Subtitle: Contemporary electric guitar recording options
Keywords: elektrická kytara
Keywords: kytarová aparatura
Keywords: zvuk
Keywords: nahrávání
Advisor: PINKAS, Martin
Referee: URBAN, Ondřej
Date of defence: 15-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17999
Academic program and line: Hudební umění/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: H_P 4889
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses (171)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Keller_Bakalarska_prace_2022.pdf10.47 MBthesis
2_Keller BC posudek prace.pdf509.86 kBadvisorReview
3_oponentsky posudek pisemna Bc-Keller.pdf451.46 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague