DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18082

Title: Produkční specifika kostýmní výpravy u různých filmových žánrů
Author: Kačírek, Matěj
Subtitle: Production Specifics of Costume Department in Different Movie Genres
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: kostýmní výtvarníci
Keywords: filmoví producenti
Keywords: filmová produkce
Keywords: filmové kostýmy
Keywords: filmové žánry
Keywords: práce producenta
Advisor: NEKVASIL, Ondřej
Referee: Hořejší Horáčková, Michaela
Date of defence: 13-Sep-2022
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18082
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 05011
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Teoreticka bakalarska prace Kacirek.pdf3.2 MBthesis
2_KP_PosudekTeoretickePrace_MK_220910.pdf264.46 kBadvisorReview
3_kacirek_opo_t.pdf691.57 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague