DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra činoherního divadla / Department of Dramatic Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18435

Title: Dialogická podstata výchovy k herectví
Author: Cibulka, Petr Matyáš
Subtitle: The Dialogical Nature of Acting Education
Keywords: vztah k sobě
Keywords: vztah k divákovi
Keywords: divadlo
Keywords: metodologie
Keywords: dialog
Keywords: komunikace (sdělování)
Keywords: herectví
Keywords: pedagogové
Keywords: diváci
Advisor: PAVELKA, Tomáš
Referee: FRANTIŠÁK, Martin
Date of defence: 14-Jun-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18435
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví činoherního divadla
Signature in the AMU library: D_4B 3994
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomka_final.pdf414.57 kBthesis
2_Cibulka Posudek vedouciho magisterske VSKP (1).pdf75.83 kBadvisorReview
3_Cibulka Oponentsky posudek .pdf192.25 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague