DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18509

Title: Finanční a divácká úspěšnost evropského dětského filmu
Author: Žďárská, Kristýna
Subtitle: Financial and audience success of European children's films
Keywords: evropská kinematografie
Keywords: dětský film
Keywords: filmová distribuce
Keywords: financování filmu
Keywords: reklama a propagace
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza
Referee: OUKROPEC, Petr
Date of defence: 20-Sep-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18509
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 05131
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_FAMU_DP_Zdarska_2023.pdf2.82 MBthesisView/Open
2_POSUDEK VEDOUCI K.Zdarska.pdf125.29 kBadvisorReviewView/Open
3_POSUDEK OPONENTA DP Kristyna Zdarska.pdf153.49 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague