DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8271

Title: Autenticita ve světě médií
Author: Malaníková, Hana
Subtitle: Authenticity in the media World
Keywords: média
Keywords: autorské herectví
Keywords: televize
Keywords: autenticita (filozofie)
Advisor: JIRÁK, Jan
Referee: HANČIL, Jan
Date of defence: 24-Jun-2013
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8271
Academic program and line: Dramatická umění/Autorské herectví a teorie autorské tvorby a pedagogiky
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2877
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Blazejovska posudek.pdf55.4 kBAdobe PDF
2_Malanikova_Hana_Autenticita_ve_svete_medii.pdf1.46 MBAdobe PDF
3_Hancil Posudek Malanikova.pdf75.6 kBAdobe PDF
4_jirak.pdf35.97 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague