DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8750

Title: Vývoj ekonomických a autorskoprávních podmínek dramatické tvorby ve viktoriánském Londýně
Author: Veselá, Zuzana
Subtitle: The Development of Economic and Legislative Conditions of Dramatic Writing in Victorian London
Keywords: viktoriánské divadlo
Keywords: Talfourdův zákon
Keywords: divadelní zákon
Keywords: patentová divadla
Keywords: Společnost dramatických autorů
Keywords: Lord komoří
Keywords: publikování her
Keywords: Wilde, Oscar, 1854-1900
Keywords: Boucicault, Dion, 1820-1890
Keywords: West End (Londýn, Velká Británie)
Keywords: East End (Londýn, Anglie)
Keywords: zákony
Keywords: zákonodárství
Keywords: právní předpisy
Keywords: autorské právo
Keywords: cenzura
Keywords: ekonomická gramotnost
Keywords: hospodářská, sociální a kulturní práva
Keywords: hospodářská politika
Keywords: Londýn (Anglie)
Advisor: SVOBODOVÁ, Doubravka
Referee: KYSELOVÁ, Eva
Date of defence: 3-Feb-2016
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8750
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 3183
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Zuzana Vesela.compressed.pdf709.21 kBthesis
2_BA-posudek-Vesela.pdf94.99 kBadvisorReview
3_Z.V.-BP_EKOP.pdf69.09 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague