DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení jazzové interpretace / Department of jazz interpretation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9785

Title: Tradice a novátorství v jazzové hudbě
Author: Bártová, Kristýna
Subtitle: TRADITION AND INNOVATION IN JAZZ MUSIC
Keywords: hudba
Keywords: tradice
Keywords: novátorství
Keywords: jazz
Keywords: jazzová stylizace
Advisor: KŘIŠŤAN, Vít
Referee: HONZÁK, Jaromír
Date of defence: 5-Jun-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9785
Academic program and line: Hudební umění/Klavír - jazz
Signature in the AMU library: H_P 4156
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomka 2017.pdf634.25 kBthesis
2_posudek K.Bartova PDF.pdf82.9 kBadvisorReview
3_Oponentsky_posudek_dipl_prace_K.Bartove.pdf81.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague