DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9843

Title: W.A. Mozart - Klavírní koncert d moll
Author: Pawlowská, Marie
Subtitle: W. A. Mozart - Piano concerto in d minor
Keywords: hudba
Keywords: hudební analýzy
Keywords: hudba pro klavír
Keywords: koncertatní hudba (problematika)
Keywords: klasicismus (hudba)
Keywords: vídeňský klasicismus
Keywords: Mozart, Wolfgang Amadeus, 1756-1791
Advisor: KAHÁNEK, Ivo
Referee: MALÝ, František
Date of defence: 5-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9843
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Signature in the AMU library: H_P 4193
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Pawlowska Bakalarska prace 2017.pdf827.37 kBthesis
2_Posudek skolitele Pawlowska.pdf241.36 kBadvisorReview
3_Posudek - Pawlowska- bc prace.pdf99.59 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague